Multisite

Multisite is een iets geavanceerdere installatie van WordPress. De naam zegt natuurlijk al alles. Multi (meerdere) sites. Een multisite bestaat dus uit meerdere zogenaamde subsites. Het is technisch complex en het heeft ook negatieve aspecten. Lees je dus goed in vooraleer je met multisite aan de slag gaat.